Juru | artinya

juru

adalah 1ju·ru n orang yg pandai dl suatu pekerjaan yg memerlukan latihan, kecakapan dan kecermatan (keterampilan);
api Lay awak kamar mesin yg bertugas melayani ketel; – atak Graf orang yg bertugas mengatur pengatakan cerita, artikel, atau gambar pd halaman media cetak; – bahasa orang yg kerjanya menerjemahkan perkataan orang (bahasa lisan); penerjemah; – batu awak perahu yg kerjanya menduga laut; – bayar orang yg pekerjaannya membayarkan gaji, honorarium, dsb; – berita petugas (di radio, televisi) yg menyiarkan berita; – buku pemegang buku dagang (buku perusahaan); – cakap juru bicara; – damai seseorang yg krn disegani atau dihormati oleh semua pihak atau krn jabatannya ditugaskan untuk mendamaikan pihak-pihak yg bersengketa; orang yg mendamaikan; – gambar orang yg ahli dl gambar-menggambar; – kaki bentara; pesuruh; kacung; – kamera petugas pelaksana pemotretan atau perekam gambar; – kelat Lay awak perahu yg kerjanya memegang tali kelat (tali penarik layar); – kemasan orang yg pekerjaannya membuat perhiasan dr emas dan intan; – kerah jabatan di bawah batin (penghulu adat); – kira orang yg pekerjaannya memeriksa (menghitung dsb) keadaan keuangan dl buku, buku dagang, dsb; akuntan; – kunci 1 penjaga dan pengurus tempat keramat, makam, dsb; 2 ki peserta pertandingan kejuaraan yg menduduki nomor terakhir; – lelang orang (jawatan) yg mengurus pelelangan barang-barang (hasil sitaan dsb); – lukis juru sungging; – masak tukang memasak makanan dsb; koki; – mesin pesawat orang yg ahli memperbaiki mesin pesawat terbang; – minyak awak kapal yg bertugas melumasi bantalan dan bagian yg bergerak dr mesin induk dan mesin bantu di dl kamar mesin kapal; – muat petugas kapal yg mengawasi pemuatan dan pembongkaran muatan di kapal dan bertanggung jawab atas keberesan penyerahan muatan; – mudi awak kapal yg bertugas melayani kemudi dan pengemudian kapal; – padahi penabuh gamelan; – pangalasan kepala penjaga keamanan jurutama masak; – panggil Sas orang yg bertugas memanggil para pemain dl pertunjukan drama; – parkir orang yg pekerjaannya mengatur mobil yg parkir; – pisah wasit (dl pertandingan tinju dsb); pelerai; – pompa Lay awak kapal yg bertugas melayani instalasi pompa muatan pd kapal tangki; – pusaka petugas yg harus membagikan harta warisan; – ramal orang yg pekerjaannya meramal; peramal; – rawat orang yg tugasnya merawat orang sakit; perawat; – resep orang yg menangani resep obat; orang yg paham tt resep obat; – rias 1 orang yg pekerjaannya merias wajah (wanita, pengantin, dsb); perias; 2 Kom orang yg tugasnya mengatur pemilihan foto yg tepat, warna yg serasi, dsb untuk dimuat pd halaman media cetak sehingga kelihatan indah; – rumpakan penggubah atau pencipta aransemen lagu; – runding 1 orang yg menjadi perantara dl perundingan antara dua pihak; 2 Pol pejabat pemerintah yg pekerjaannya merundingkan masalah negara, msl perdamaian dan perang dng negara lain; – sekar penyanyi dl kesenian tradisional (gamelan dsb); penembang; pesinden; – selam orang yg ahli (pekerjaannya) menyelam di laut (sungai) untuk mencari benda-benda yg hilang, mutiara, dsb; peselam; – selamat 1 orang yg menyelamatkan atau bertindak sbg penolong dl kesukaran; penyelamat; 2 Kris sebutan bagi Yesus Kristus; – sita pegawai pengadilan yg bertugas menyita barang-barang; – suara orang yg bertugas mengatur sistem vokal (pemberian suara) dl pembuatan film; – sungging 1 pelukis; 2 orang yg ahli melukis atau memahat wayang; – surat penulis; sekretaris; – tafsir orang yg memberi ulasan (komentar); – tala Sen orang yg pekerjaannya menala piano; – tanak tukang masak; – tenung orang yg pekerjaannya menilik (meramalkan nasib orang dsb); tukang tenung; pandai tenung; – terap ark montir; – terbang pengemudi kapal terbang; pilot; – teriak orang yg bertugas mengajak para penonton untuk menyaksikan pertunjukan drama; – tik tukang tik; – tinggi awak perahu yg tugasnya memasang layar pd tiang layar; – tulis kerani; – tulis desa perangkat pemerintah desa yg membantu kepala desa; – uang kasir; pemegang uang; bendahara; – ukir orang yg pekerjaannya mengukir; pandai ukir; tukang ukir; pengukir; – ulas 1 orang yg mengulas soal-soal politik dsb dl surat kabar; komentator; 2 penulis atau penyiar (radio, televisi) yg memberikan ulasan tt suatu peristiwa berdasarkan pandangan dan pendapatnya sendiri; – warta pembantu surat kabar yg mencari berita; wartawan;
ke·ju·ru·an n kepandaian khusus (pertukangan dsb); keterampilan

juru

adalah 2ju·ru ark, men·ju·ru v menjorok; menganjur

juru

adalah 3ju·ru , pen·ju·ru n arah;
~ angin mata angin; arah datangnya angin: *dr delapan ~ angin berdatanganlah tamu-tamu Baginda Raja

juru

adalah 4ju·ru n pangkat struktural pegawai negeri sipil golongan I/c, satu tingkat di bawah juru tingkat satu, satu tingkat di atas juru muda tingkat satu;
muda pangkat struktural pegawai negeri sipil yg paling rendah golongan I/a, satu tingkat di bawah juru muda tingkat satu; – muda tingkat satu pangkat struktural pegawai negeri sipil golongan I/b, satu tingkat di bawah juru, satu tingkat di atas juru muda; – tingkat satu pangkat struktural pegawai negeri sipil golongan I/d, satu tingkat di bawah pengatur muda, satu tingkat di atas juru

juru

skilled worker. juru-bicara spokesman, spokeswoman. juru-damai peacekeeper, peacemaker. ke-juru-rawatan nursing.

sinonim: ahli, empu, mantri, pakar, spesialis, tukang, bucu, siku, sudut, ujung,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Juru