Duka | artinya

duka

adalah du·ka a susah hati; sedih hati: kawan dl suka dan –;
nestapa sedih yg amat sangat; – ria kesedihan dan kesenangan;
ber·du·ka v bersedih; bersusah: janganlah ~ , tabahkan hatimu ;
men·du·kai menjadikan atau membuat duka pd;
men·du·ka·kan v menyusahkan hati; menyedihkan: musibah yg dialaminya ~ orang tuanya;
ke·du·ka·an n kesusahan; kesedihan

duka

grief, sorrow.

sinonim: benguk, galabah, gelebah, gelisah, gobar hati, gundah, kecewa, kesal, kusut,

antonim: gembira,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Duka