Budi | artinya

budi

adalah bu·di n 1 alat batin yg merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk: pendidikan untuk memperkembangkan badan dan – manusia; 2 tabiat; akhlak; watak: orang yg baik –; 3 perbuatan baik; kebaikan: ada ubi ada talas, ada – ada balas; 4 daya upaya; ikhtiar: mencari – untuk mengalahkan lawan; 5 akal (dl arti kecerdikan menipu atau tipu daya): bermain –;
bahasa tingkah laku dan tutur kata; tingkah laku dan kesopanan; – bicara akal budi; – pekerti tingkah laku; perangai; akhlak;
ber·bu·di 1 v mempunyai budi; 2 v mempunyai kebijaksanaan; berakal; 3 v berkelakuan baik; 4 a murah hati; baik hati;
mem·per·bu·di·kan v memperdayakan; menipu;
se·bu·di, (dng) - akal (dng) segala usaha

budi

1 mind, reason, right thinking. 2 character. 3 sensibleness, reasonableness, level-headedness. 4 trick, cunning.

sinonim: hati nurani, kata hati, akhlak, sifat, tabiat, watak, amal, kebaikan, perbuatan,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Budi