Budak | artinya

budak

adalah bu·dak n 1 anak; kanak-kanak: – bermain layang-layang; 2 hamba; jongos; orang gajian: aku bukan – mu;
bukan – makan pisang, pb
bukan orang yg dapat dipermainkan (ditipu); membekali – lari, pb dua kali merugi;
belian orang yg dibeli dan dijadikan budak; – dalam budak istana;
ber·bu·dak-bu·dak v bertingkah laku spt kanak-kanak; kekanak-kanakan;
mem·bu·dak v menjadi budak (abdi): saya tidak akan - kpd siapa pun;
mem·bu·dak·kan v menjadikan budak (hamba); memperlakukan sbg budak (hamba): ia - bawahannya;
per·bu·dak·an n 1 perihal budak (hamba); segala hal mengenai budak belian: perjuangan membebaskan diri dr -; 2 Antr sistem segolongan manusia yg dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yg lain;
mem·per·bu·dak v membudakkan;
pem·bu·dak·an n proses, cara, perbuatan membudak atau membudakkan;
ke·bu·dak-bu·dak·an a berbudak-budak

budak

1 servant, slave. 2 (Lit.) youngster.

sinonim: abdi, bayu, benduan, hamba, jongos, kacung, kawula, khadam, pelayan, pembantu, pesuruh, sahaya, anak, bocah, bujang, buyung, entong, kanak-kanak, ujang, agen , antek, begundal, kaki,

antonim: juragan, dewasa,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Budak