Bual | artinya

bual

adalah 1bu·al n 1 luapan (pancaran) air yg keluar (spt air mendidih, air dr mata air): mereka melihat – mata air panas itu; 2 kepulan asap yg bergolong-golong (spt pd asap rokok yg dikeluarkan dr mulut pengisap rokok);
ber·bu·al v 1 meluap (memancar) ke luar dan biasanya berbuih: timbul seleranya melihat bir - dl gelas; tampak air - di belakang kapal yg sedang berlayar; 2 ki keluar serentak: kenangan lama - ke luar setelah aku berada kembali di desa tempat aku dibesarkan;
ber·bu·al-bu·al v berbual (berkali-kali);
mem·bu·al·kan v mengeluarkan kepulan; mengeluarkan bergolong-golong: - asap rokok dr mulut;
bu·al·an n hal membualkan atau berbual; bual

bual

adalah 2bu·al n omong kosong; cakap besar (kesombongan): geli hatiku mendengar – mereka;
basung omong kosong; cakap sombong;
ber·bu·al v mengobrol; bercakap yg bukan-bukan (sombong): kalau sudah -, dia lupa akan waktu;
ber·bu·al-bu·al v berbual;
mem·bu·al v berbual;
mem·bu·al·kan v mengobrolkan; menyombongkan: ia selalu hendak - kepandaiannya;
bu·al·an n sesuatu yg dibualkan; omong kosong;
per·bu·al·an n perihal berbual;
pem·bu·al n orang yg suka membual

bual

1 bubblling over (of liquid). 2 boasting, big talk, bragging.

sinonim: cakap besar, cerita, isapan jempol, kecap, omong kosong, rapik, tahi angin,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Bual