Bibir | artinya

bibir

adalah bi·bir n 1 tepi (pinggir) mulut (sebelah bawah dan atas); 2 tepi sesuatu atau bagian barang yg menyerupai bibir: – sumur; – belanga; 3 cak mulut atau lidah (dl arti perkataan dsb): tutup – mu, jangan banyak bicara; ancamannya itu hanya di – saja;
nya bergetah, ki sangat pandai memikat hati (membujuk dsb); – nya bukan diretak panas, pb perkataannya (nasihatnya) tidak sia-sia; di – mata, ki di depan mata; dekat sekali; mudah menggerakkan – , ki mudah berkata; kalau hanya berkata memang mudah sekali; tinggal menghapus – , ki tidak mendapat apa-apa (kecewa, tidak berhasil);
net pinggir net sebelah atas

bibir

1 lip. 2 genital labia. 3 edge.

sinonim: bingkai, birai, gisik, lis, pigura, pinggir, rusuk, sembir, sisi, susur, tepi, tubir, cak bacot, cakap, congor, lambe, perkataan, tuturan, ucapan,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Bibir