Besar | artinya

besar

adalah be·sar a 1 lebih dr ukuran sedang; lawan dr kecil: batang kayu ini sangat – sehingga tidak sanggup tanganku memeluknya; 2 tinggi dan gemuk: badannya –; 3 luas; tidak sempit: rumahnya –; 4 lebar: sungai itu sangat –; 5 ki hebat; mulia; berkuasa: jika menjadi orang – , jangan suka sombong; 6 banyak; tidak sedikit (tt jumlah): gajinya –; 7 menjadi dewasa: ia lahir di Surakarta, tetapi – di Jakarta; 8 lebih dewasa dp sebelumnya: sekarang ia sudah –; 9 penting (berguna) sekali: ajaran agama itu – artinya bagi pembentukan watak;
kayu – bahannya ( – periuk – keraknya), pb banyak penghasilan banyak pula belanjanya;
akal ki banyak akal; pandai; – cakap suka membual; sombong: – gabuk 1 besar, tetapi tidak padat dan tidak berat; 2 besar badannya, tetapi masih bodoh (tt anak); – hati 1 sombong; 2 bangga; girang hati; gembira; – hidung sangat merasa bangga; sombong; – kalang penakut; – kecek besar cakap; – kepala 1 sukar dinasihati; keras kepala; bengal; 2 sombong; – lambung ki suka makan banyak; rakus; – lengan berkuasa; kuat; – mulut suka membual; suka menyombong (dng perkataan); – perut 1 rakus; lahap; 2 bunting;
be·sar-be·sar·an a besar dan hebat: pesta perkawinannya akan dirayakan secara -; mereka melakukan serangan -;
ber·be·sar-be·sar v menjadi-jadi;
mem·be·sar v 1 menjadi besar; tampak besar; 2 berlaku sbg orang besar; 3 menyombong; gaduk;
mem·be·sar·kan v 1 menjadikan (menyebabkan, menambah) besar; memperbanyak: hal itu akan - biaya saja; ia selalu berusaha - modal; 2 memuliakan: kita - sejarah masa lampau; 3 mengasuh (hingga besar): ayah bundaku berusaha keras untuk - aku hingga menjadi dewasa dan dapat mencari nafkah sendiri; 4 memasang (menyalakan) lampu, api, dsb hingga besar; 5 membuat lebih nyaring (tt suara);
- diri menyombong; - hati 1 menggembirakan hati; 2 memberanikan hati; 3 membanggakan;
mem·be·sar-be·sar v makin membesar;
mem·be·sar-be·sar·kan v melebih-lebihkan; menyangatkan: dia suka - perkara ;
ter·be·sar a paling besar;
mem·per·be·sar v menjadikan lebih besar; membesarkan;
pem·be·sar n 1 orang yg menjadi pemimpin (kepala) pd suatu daerah (pekerjaan, kantor); penguasa; pemegang tampuk pimpinan; pejabat; 2 orang yg berpangkat tinggi; 3 alat untuk membesarkan;
pem·be·sar·an n proses, cara, perbuatan membesarkan;
ke·be·sar·an n 1 sifat (keadaan) besar: - Tuhan tidak perlu diragukan lagi; 2 kemegahan; keagungan: kerajaan Majapahit mencapai puncak -nya pd pemerintahan raja Hayam Wuruk; ia selalu membanggakan - nenek moyangnya; 3 tanda-tanda (pakaian, upacara, alat-alat, dsb) yg menyatakan ketinggian martabat atau pangkat: dl upacara itu ia memakai pakaian -; payung -; 4 cak ukurannya terlampau besar: *bajunya sedikit -

besar

1 big, large, huge. 2 great, momentous, important. 3 adult, grown. 4 (Coll.) grow up.

sinonim: adi, agam, agung, akbar, banyak, berdus, boyas, buncit, buntal, dewasa, dominan, gadang, gede, gembung, gemuk, gendut, hebat, hiper-, kabir, kapital, kuat, lapang, lebar, longgar, luas, luhur, mahal, mega, mulia, muluk, raya, super, tegap, tinggi, v tumbuh, berkembang,

antonim: kecil,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Besar