Ber | artinya

ber

adalah ber- (be-, bel- ) prefiks pembentuk verba 1 mempunyai: beratap; bercita-cita; beristri ; 2 menggunakan atau memakai: belayar; bermobil; berbaju ; 3 menghasilkan: bertelur; berkokok ; 4 dl jumlah atau kelipatan: bertiga; berjuta-juta ; 5 mengakui dan/atau memanggil sbg: beradik; berbapak; bertuan ; 6 bertindak atau bekerja sbg: bertani; bertinju ; 7 berada dl keadaan: bergembira; bersedih ; 8 menyatakan perbuatan timbal-balik: bergulat; bertinju ; 9 menyatakan perbuatan mengenai diri sendiri: *berhias; bercukur

ber

see also entries with be-.


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Ber