Belalak | artinya

belalak

adalah be·la·lak a , mem·be·la·lak v terbuka lebar-lebar (tt mata) sehingga kelihatan membesar;
mem·be·la·lak·kan n membuka mata lebar-lebar sehingga biji mata kelihatan besar: dia menghardik kami sambil - mata;
ter·be·la·lak v membelalak;
be·la·lak·an n pandangan dng mata membelalak

belalak

mem-belalak stare, open wide. 2 look at s.o. with big eyes.

sinonim: lebar, terbuka,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Belalak