Bas | artinya

bas

adalah 1bas n cak 1 kepala pekerja (mandor); 2 pemborong pekerjaan: mereka mencari seorang – yg biasa memborong pekerjaan memasang ubin; 3 kepala; pembesar: *ia meminta izin kpd – nya

bas

adalah 2bas n 1 nada yg besar dan rendah (tt musik dan lagu); 2 alat musik yg mempunyai nada terendah

bas

1 boss, foreman, overseer. 2. 1) bass (voice). 2) double bass. 3) bass guitar. 3. (Chem.) base.


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Bas