Awal | artinya

awal

adalah awal n 1 mula-mula (sekali); mula: dr – hingga akhir ; 2 permulaan; yg mula-mula: – tahun ini; pd – abad kesepuluh ; 3 jauh sebelum waktu yg ditentukan: – amat engkau datang ;
larva tahapan sebelum berbentuk larva, biasanya merupakan tahapan dl embrio;
ber·a·wal v ada awalnya; bermula: perkelahian itu ~ dr suatu insiden kecil ;
meng·a·wali v memulai; mendahului: nyanyian bersama ~ api unggun itu ;
awal·an n 1 Ling imbuhan yg dirangkaikan di depan kata; prefiks; 2 Olr ancang-ancang;
ber·a·wal·an v memakai (mempunyai) awalan: *kata yg ~

awal

1 beginning. 2 beginning, initial. 3 first, early.

sinonim: asal, dahulu, depan, introduksi, mula, pembukaan, permulaan, prelude, prolog, start, akar, induk , kausa, pangkal, pokok, sebab, dini, pagi buta, pagi-pagi,

antonim: akhir,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Awal