Asal | artinya

asal

adalah 1asal 1 n keadaan (tempat, wujud, rupa, dsb) yg semula; pangkal permulaan: patung-patung itu akan dikembalikan ke – nya ; 2 a mula-mula sekali; semula: batas-batasnya yg – sudah tidak diketahui lagi ;
ayam pulang ke lumbung, – itik pulang ke pelimbahan, pb tabiat orang tidak akan berubah; usul menunjukkan – , pb kelakuan (budi bahasa) seseorang menunjukkan asal keturunannya;
mula mula-mula sekali; keadaan (sebab-sebab dsb) yg semula: – mula pertikaian itu krn salah paham saja ; – usul 1 asal keturunan; silsilah; susur galur: kalau dilihat dr ~ nya, dia masih keturunan Raja Mataram ; 2 cerita (secara urut dr awal sampai terjadinya suatu peristiwa); riwayat; 3 yg menjadi sebab-sebabnya (tt suatu peristiwa atau kejadian); sebab mulanya;
ber·a·sal v 1 bermula: peperangan itu ~ dr sengketa perbatasan ; 2 bersumber: berita itu dapat dipercayai krn ~ dr pihak resmi ; 3 bertempat asal (dibuat, dilahirkan, dsb): barang-barang yg ~ dr Jepang terdapat di mana-mana; dia ~ dr Jawa Timur ; 4 keturunan: dia ~ dr orang baik-baik ;
meng·a·sal·kan v memulangkan (mengembalikan) kpd keadaan semula

asal

adalah 2asal p 1 dng syarat; apabila: engkau boleh pergi – pekerjaanmu beres ; 2 pokoknya; yg penting: biar lambat – selamat ;
asal·kan p dng syarat

asal

adalah 3asal a cak sembarangan; seenaknya saja: kalau bekerja jangan – saja, ikutilah petunjuk yg ada ;
asal-asal·an a sebarang; seenaknya

asal

1. 1) origin, source. 2) beginning, cause. 2. 1) provided that, as long as. 2) do s.t. for no good reason other than just to do it. 3) just be able to do the most important, basic thing and no more.

sinonim: akar, awal, dasar, hulu, ibu, mata, mula, pangkal, permulaan, pokok, punca, pusat, sebab, sumber, umbi, usul, andaikan, apabila, asal saja, asalkan, bila, jika, kalau, lamun, malah, misalnya, seandainya, sekiranya, semisal, seumpama, cak abai, asal-asalan, ceroboh, gegabah, seenaknya, sembarangan, sembrono, serampangan, teledor,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Asal