Apa | artinya

apa

adalah apa 1 pron kata tanya untuk menanyakan nama (jenis, sifat) sesuatu: ular – ini?; pohon – yg kautanam?; 2 pron kata tanya untuk pengganti sesuatu: – yg dimaksudkan orang itu tadi?; 3 pron kata tanya untuk menanyakan pertalian kekeluargaan: (pernah) – mu anak itu?; 4 pron pengganti sesuatu yg kurang terang; pengganti barang sesuatu: ia tidak tahu – isi kotak itu; 5 p hor untuk menghaluskan permintaan: sudi – lah kiranya Bapak mengabulkan permohonan kami; 6 p cak untuk mendahului kalimat tanya: – besok ada ulangan? – tamu itu pamanmu?; 7 p cak atau: mau minum teh – kopi; jadi berangkat hari ini – besok;
akal bagaimana; apa yg harus diperbuat; – boleh buat sudah tidak ada jalan lain lagi; biarlah krn tidak dapat berbuat lain lagi; – daya tidak ada kuasa lagi; – hendak dikata tidak ada lagi yg dapat dikatakan (diperbuat) krn semuanya sudah terjadi; – kabar 1 ada kabar bagaimana lagi; 2 bagaimana keadaannya; – lagi lebih-lebih; tambahan lagi; – macam bagaimana; – mau cak apa boleh buat; – saja 1 sekalian yg belum diketahui; 2 segala sesuatu;
apa-apa n segala apa; apa pun; segala sesuatu; apa saja: tidak ada ~;
meng·a·pa pron kata tanya untuk menanyakan sebab, alasan, atau perbuatan: ~ kawanmu tidak datang?; sedang – adikmu itu?
meng·a·pai v melakukan sesuatu thd;
meng·a·pa-a·pai v melakukan sesuatu thd; mengapai;
meng·a·pa·kan v 1 memperlakukan bagaimana: tidak ada yg berani ~ nya ; 2 membuat sesuatu thd;
di·peng·a·pa·kan ark v diperlakukan bagaimana; dibagaimanakan: barang-barang ini harus ~;
apa·an pron cak kata tanya yg digunakan untuk menanyakan tindakan, tanpa mengharapkan jawaban: mainan ~ ini?
apa-apa·an pron cak kata tanya untuk menanyakan tindakan dng agak meremehkan, tanpa mengharapkan jawaban: *pekerjaan ~ ini?

apa

1 what, which. 2 a quetion marker. 3 or. 4 eh (hesitation marker, filler word).

sinonim: barang apa, segala apa, segala,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Apa