Angan | artinya

angan

adalah 1angan n 1 pikiran; ingatan; 2 maksud; niat;
lalu paham bertumbuk, pb menurut pikiran (dugaan dsb) mungkin untuk dikerjakan, tetapi sukar pelaksanaannya (msl kekurangan alat atau syarat);
angan-angan n 1 pikiran; ingatan: ~ nya ke mana-mana ; 2 cita-cita: ~ nya menjadi dokter ; 3 maksud; niat: sedikit pun tidak ada ~ ku menghinakan beliau ; 4 gambaran dl ingatan; harapan sendiri dl ingatan; khayal: kesusastraan itu berisikan kehidupan nyata, bukan ~ belaka ; 5 proses berpikir yg dipengaruhi oleh harapan-harapan thd kenyataan yg logis;
~ menerawang langit, pb mencita-citakan segala sesuatu yg tinggi-tinggi; ~ mengikat tubuh, pb bersusah hati krn memikirkan yg bukan-bukan;
ber·a·ngan-a·ngan v 1 mempunyai angan-angan (cita-cita, ingatan): boleh ~ asal jangan terlampau tinggi ; 2 mengangan; mengangan-angan; 3 berniat; bermaksud: tiada ia ~ hendak membalas dendam ;
meng·a·ngan v berpikir-pikir; termenung-menung memikirkan sesuatu: dp duduk ~ , lebih baik kita bekerja ;
meng·a·ngan-a·ngan v berpikir untuk membayangkan sesuatu;
meng·a·ngan·kan v memikirkan; melukiskan dl ingatan; mengenang-ngenangkan; mencita-citakan; mengingini: ia ~ gadis itu untuk dijadikan istrinya ;
meng·a·ngan-a·ngan·kan v terpikir; terniat

angan

adalah 2angan Mk v , meng·a·ngan v menjenguk

angan

1 thought, notion, idea. 2 chimera, illusion.

sinonim: abun-abun, cipta, cita, fantasi, harapan, hasrat, impian, ingatan, khayalan, lamunan, maksud, niat, pikiran, rancangan, reka-rekaan, rencana, renungan,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Angan